Κοινοπραξία

Το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα το οποίο εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και απασχολεί 600 εργαζόμενους. Κατέχει την πρώτη θέση σε επιτυχημένες προτάσεις στον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020), το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει στο έργο με δύο ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) με εμπειρία στον σημασιολογικό ιστό, τις μηχανές συλλογισμού και κανόνων αλλά και τις πιλοτικές εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας, και το Ινστιτούτο Βιοικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ιΒΟ) με εμπειρία στα συστήματα στήριξης ιατρικής απόφασης με αντικείμενο την ασφάλεια φαρμάκων, καθώς και στην ανάλυση, εξόρυξη και διαλειτουργικότητα βιοϊατρικών δεδομένων.Εκτός από τον συντονισμό του έργου, το ΕΚΕΤΑ έχει αναλάβει τη βασική έρευνα στις τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού και στην ανάλυση ιατροφαρμακευτικών δεδομένων.


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 18 διαφορετικά Τμήματακαι πολλά Ερευνητικά Κέντρα, αποτελεί ένα Πανεπιστήμιο με ξεχωριστή ταυτότητα και εξέχουσα θέση στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1984 ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Προεδρικό Διάταγμα 83/1984). Αν και η διοικητική και ακαδημαϊκή του έδρα βρίσκεται στην πόλη του Βόλου, το Πανεπιστήμιο επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία παρέχοντας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και εξωσχολικές εκπαιδευτικές ενότητες σε συγκεκριμένους τομείς στο χώρο της έρευνας και της επιχειρηματικότητας για περισσότερους από 12.000 φοιτητές. Βασική αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι ιδιαιτέρως γνωστό για τις σημαντικές ερευνητικές του επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα, που τηρούν τα διεθνή πρότυπα. Τα καλά εξοπλισμένα Εργαστήρια των διαφόρων Τμημάτων και Ερευνητικών Μονάδων, στελεχώνονται από ένα ένα μεγάλο αριθμό καλά εκπαιδευμένων ερευνητών.


Η Εταιρεία POLYTECH Α.Ε δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας από το 1984. Η αφετηρία της εταιρείας σηματοδοτήθηκε με την κατασκευή των πρώτων ελληνικών υπολογιστών ΠΥΘΙΑ και ΠΗΓΑΣΟΣ στις αρχές της δεκαετίας του ’80 που βοήθησε στην εισαγωγή της Πληροφορικής στα Ελληνικά σχολεία. Σκοπός της Εταιρείας ήταν, είναι και παραμένει η παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και προώθηση νέων εφαρμογών που ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Στη κατεύθυνση αυτή έχει υλοποιηθεί μια πληθώρα εφαρμογών και τεχνολογικών συστημάτων που στέκονται αρωγοί στην αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου στη Πρωτοβάθμια –Δευτεροβάθμια– Τριτοβάθμια -Τεχνική– επαγγελματική εκπαίδευση.H Biomechanical Solutions ιδρύθηκε το 2004 παραμένοντας κερδοφόρος ανελλιπώς όλα τα έτη από την ίδρυση της. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εμπόριο τεχνολογιών ερευνητικών προϊόντων στον χώρο της Εμβιομηχανικής (Biomechanics) Έρευνας. Tο 2008 ξεκίνησε την ερευνητική της δραστηριότητα και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 4 Ευρωπαϊκά και 2 Εθνικά ερευνητικά προγράμματα (ΓΓΕΤ) και 5 προγράμματα επιδότησης εξοπλισμού (ΕΣΠΑ) έχοντας αποκτήσει υψηλού επιπέδου ερευνητική υποδομή σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία και προσωπικό. Μέσα στο 2020 θα μετακινηθεί σε ιδιόκτητο κτίριο (περίπου 500τμ) το οποίο είναι υπό κατασκευή (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) για να φιλοξενήσει κυρίως την μεταποιητική και ερευνητική της μονάδα. Η εταιρεία έχει χρόνια συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου καθώς και με τους ερευνητικούς φορείς της Κεντρικής Ελλάδος με σκοπό την δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή τη χρονική περίοδο συμμετέχει σε τρία Ευρωπαϊκά Προγράμματα Horizon2020 και τρία Εθνικά. Στο επιστημονικό της πεδίο αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο σε Ελλάδα και Κύπρο αλλά στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.


Η Controlnet είναι μια εταιρεία υλοποίησης συστημάτων ελέγχου που παρέχει λύσεις αυτοματοποίησης για βιομηχανικούς πελάτες και ιδιώτες, κατασκευή έξυπνων σπιτιών και ηλεκτρομηχανολογικών αναβαθμίσεων. Από το 2009 χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής προγραμματίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί ευφυή συστήματα για βελτιστοποίηση διεργασιών, αύξηση αποδοτικότητας και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.